HUYGENS

Buscador
X
El teu carret

Carret buit

 

 

Aguas dulces y derecho internacional: el agua como bien común y como derecho humano desde la perspectiva del desarrollo sostenible

Aguas dulces y derecho internacional: el agua como bien común y como derecho humano desde la perspectiva del desarrollo sostenible

Lidia Serrano Tur

Col·lecció:
02. Lex
Mides:
17x24
Pàginas:
 
Idioma:
Castellà
Enquadernació:
 
ISBN:
978-84-697-0995-5
Preu (IVA inclòs):
PDF: 0€
Aguas dulces y Derecho internacional. El agua como bien común y como derecho humano desde la perspectiva del desarrollo sostenible ofereix un anàlisi, des del Dret internacional públic, sobre la regulació, de les aigües dolces amb un enfocament innovador, el del desenvolupament sostenible. Analitza les tècniques, els mecanismes els principis i els instruments que ofereix el Dret internacional públic per a la gestió sostenible i integrada de les aigües dolces i la garantia del dret humà a l'aigua i al sanejament així com la seva implementació.
CAPÍTOL 1: LES AIGÜES DOLCES COMPARTIDES
- La naturalesa jurídica de les aigües dolces compartides
- La sobirania permanent sobre els recursos naturals
- Els valors i les funcions de l'aigua

CAPÍTOL 2: EL RECONEIXEMENT I LA NATURALESA JURÍDICA DEL DRET HUMÀ A L'AIGUA I AL SANEJAMENT
- El reconeixement del dret humà a l'aigua i al sanejament
- La naturalesa jurídica del dret humà a l'aigua i al sanejament

CAPÍTOL 3: LES CARACTERÍSTIQUES, EL CONTINGUT I LES OBLIGACIONS DERIVADES DEL DRET HUMÀ A L'AIGUA I AL SANEJAMENT
- Les característiques del dret humà a l'aigua i al sanejament
- El contingut del dret humà a l'aigua i al sanejament
- Les obligacions derivades del dret humà a l'aigua i al sanejament

CAPÍTOL 4: L'AIGUA I EL SANEJAMENT DINS EL MARC DEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
- Les aportacions del desenvolupament sostenible a la gestió de l'aigua i del sanejament
- El desenvolupament sostenible com a marc metodològic: el repte de l'agenda de desenvolupament post-2015 per un ordre internacional, social i ecològic.

Capítol 5: ELS PRINCIPIS PER A MILLORAR LA SOSTENIBILITAT EN LA GESTIÓ DE LES AIGÜES DOLCES I CONTRIBUIR A LA GARANTIA DEL DRET HUMÀ A L'AIGUA I AL SANEJAMENT
- Els principis generals tradicionals del dret internacional relatiu a les aigües dolces
- Els principis generals emergents del règim internacional de les aigües dolces

Capítol 6: LES TÈCNIQUES I LES MESURES NORMATIVES I INSTITUCIONALS PER A LA GESTIÓ INTEGRADA DE LES AIGÜES DOLCES
- Les tècniques i els mecanismes institucionals que preveuen els (sub) règims internacionals
- El dret intern com a instrument per a la gestió integrada de les aigües dolces
LIDIA SERRANO TUR és doctora en Dret per l'Universitat Pompeu Fabra i responsable de formació de l'Institut de Drets Humans de Catalunya. Els seus camps d'especialització són l'educació en drets humans i els temes d'aigua. Sobre el tema d'aigua ha escrit nombrosos articles i la seva tesina de màster. Forma part del moviment internacional per una justícia de l'aigua, coordina el grup d'aigua d'Enginyeries sense Fronteres i ha realitzat una passantia a l'Oficina de Nacions Unides de Suport a la Dècada de l'Aigua «Aigua per a la vida» 2005-2015
 
 
Mapa

En Huygens Editorial
C/ Pàdua, 20, bajo 1 - 08023 Barcelona