HUYGENS

Buscador
X
El teu carret

Carret buit

 

 

Docencia del Derecho y TIC: innovación y experiencias metodológicas

Docencia del Derecho y TIC: innovación y experiencias metodológicas

Ana María Delgado García
Ignasi Beltrán de Heredia Ruiz (Coords.)
2016

Col·lecció:
02. Lex
Mides:
17x24
Pàginas:
302 Pàginas
Idioma:
Castellà i anglès
Enquadernació:
Rústica
ISBN:
978-84-15663-55-3
Preu (IVA inclòs):
Llibre : 39€
En l'actualitat, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) són presents en la nostra societat abastant pràcticament tots els àmbits. També el de la docència, ja que les tecnologies de la informació i la comunicació s'han convertit en un element clau al qual les universitats no poden donar l'esquena. A més, per als nostres estudiants les TIC són quelcom inherent al seu ADN, per la qual que resulta convenient dissenyar noves metodologies i recursos en aquesta línia per a un millor aprenentatge. Els escenaris que es dibuixen per la introducció de les TIC a la docència del Dret, poden ajudar a convertir l'ensenyament en alguna cosa més pràctic i interactiu, que motivi els estudiants i que es centri en les activitats per a un major i millor aprenentatge (fl ipped classroom, utilització del vídeo com a recurs educatiu, nous entorns virtuals d'aprenentatge ...). A més, permeten la reproducció o simulació d'escenaris reals i la formació en competències en entorns que permeten la incorporació de nous formats d'aprenentatge (Second life ...). Tots aquests aspectes han estat objecte de re? exió en la VII Jornada de Docència del Dret i Tecnologies de la Informació i la Comunicació, organitzades pels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya i la present obra recull el conjunt de les comunicacions acceptades que van ser presentades per professors de diverses universitats. Durant les set edicions d'aquesta jornada, s'ha pretès impulsar la millora de l'activitat docent a través de la discussió de bones pràctiques en l'ús de les tecnologies en el procés d'ensenyament / aprenentatge del Dret.
Planificación de la docencia a través de las TIC

Trivialius: un ejemplo de flipped class room para estudiar jugando

La integración de las TIC en un proyecto flipped learning: intervención sobre la motivación del alumnado y sobre la organización docente

Aproximación a la enseñanza del derecho en entornos virtuales de aprendizaje: especial mención al caso de second life

La utilización del vídeo como recurso de aprendizaje: tres experiencias concretas en los estudios de derecho y ciencia política de la UOC

La clase invertida en la docencia en derecho

La introducción de las FAQ como herramienta de éxito en la planificación de la docencia

Metodologías para la docencia de asignaturas en inglés en el grado en Derecho: diseño de una unidad de aprendizaje

La promoción profesional en las organizaciones internacionales y las TIC

Teledocencia en derecho tributario, experiencia en uso de Adoba Conect

Diseño de casos prácticos jurídicos basados en series de animación: una innovación docente con soporte audiovisual

La innovación de los métodos de enseñanza del derecho mediante las TIC

Uso responsable de dispositivos móviles como técnica de innovación docente para el aprendizaje práctico del derecho

MOOc sobre financiación directa del estado a las confesiones religiosas

Plataformas virtuales y evaluación de los aprendizajes

Rúbrica y portafolio digital como herramientas de apoyo y evaluación de competencias en las exposiciones orales en ciencias sociales

Reflexiones sobre la necesidad de sensibilización y formación en el uso de las TICs desde la honestidad académica

eTaller de habilidades jurídicas informacionales para alumnos de grado Cursos MOOC en Historia del derecho: una nueva forma de entender la enseñanza universitaria

Las actividades formativas transversales comunes en los nuevos programas de doctorado de la Universidad de Alicante: docencia virtual y evaluación del aprendizaje

Formación práctica del Derecho y TIC

Los alumnos de derecho ante situaciones jurídico-reales: las TICS como plataforma de docencia

La implementación de un nuevo entorno virtual de aprendizaje: la nueva aula

Aspectos positivos y negativos del uso de las plataformas virtuales en la enseñanza presencial

El aprendizaje del derecho espacial a través de los contenidos de un blog interactivo: una propuesta de futuro

Herramientas de trabajo colaborativo

Team Quiz Law

Los mapas conceptuales: metodología de aprendizaje cooperativo

La enseñanza del derecho administrativo y la buena administración bajo un nuevo modelo de comunicación docente a través del smartphone

Ana María Delgado García

Ignasi Beltran de Heredia Ruiz (Coords.)

Alberto Carrio Sampedro

Lorena Ramírez Ludeña

Esther Carrizosa Prieto

Daniel Casas Agudo

Ignasi Beltran De Heredia Ruiz

Marc Vilalta Reixach

Irene Rovira Ferrer

Amparo Esteve-Segarra

Maria Font i Mas

Diana Marín Consarnau

Ana María Lópaz Pérez

Carmela Pérez Bernárdez

Teresa Pontón Aricha

Francisca Ramón Fernández

Vicente Cabedo Mallol

María Emilia Casar Furió

Vicent Giménez

Chornet, Juan Vicente Oltra Gutiérrez

Joan Ridao Martín

Catalina Ruiz-Rico Ruiz

Fernando Santamaría Lambás

Susana Alonso Bonis

Ruth Abril Stoffels

Ana María De la Encarnación

Elena Juaristi Besalduch

Teresa Dicenta Moreno

Patricia Mesanza Costa

Yolanda Gamarra Chopo

José Antonio Pérez Juan

Sara Moreno Tejada

Aurora Ribes Ribes

Antonia Paniza Fullana

Belén Ferrer Tapia

Mª Belén Aige Mut

Ana María Delgado García

Rafael Oliver Cuello

Eva Patricia Gil Rodríguez

Manuel Guerra Reguera

Francisca Ramón Fernández

César Cierco Seira

Laura Salamero Teixidó

María Elena Cobas Cobiella

Alfonso Ortega Giménez

Sara Sistero Ródenas

 
 
Mapa

En Huygens Editorial
C/ Pàdua, 20, bajo 1 - 08023 Barcelona