HUYGENS

Buscador
X
El teu carret

Carret buit

 

 

Estudios sobre la reforma de la Ley General Tributaria

Estudios sobre la reforma de la Ley General Tributaria

Isaac Merino Jara, Director
Juan Calvo Vérgez, Coordinador
Eva Mª Cordero González, Carlos De Pablo Varona, José M. Martín Rodríguez, Mª Teresa Mata Sierra, José L. Peña Alonso, Daniel Ruiz Ballesteros, Miguel Á. Sánchez Huete, Antonio Vaquera García,

+ Veure més

2016

Col·lecció:
03. Fiscalitat
Mides:
17x24
Pàginas:
620 Pàginas
Idioma:
Castellà
Enquadernació:
Rústica
ISBN:
978-84-15663-57-7
Preu (IVA inclòs):
Llibre : 48€
Al llarg de les pàgines de l'obra Estudios sobre la reforma de la Leyi General Tributària destacats especialistes en Dret Tributari examinen extensament els principals aspectes que han estat recentment modificats en aquesta Llei, des una òptica que combina diferents enfocs (doctrinals, legals i jurisprudencials). S'analitzen, doncs, entre d'altres, diferents trets de la nova regulació del conflicte en l'aplicació de la norma, de la publicació de les llistes de deutors i de sentències condemnatòries per certs delictes contra la hisenda pública. Així mateix, es detallen aspectes nous relatius a la prescripció, a les mesures cautelars, a la taxació pericial contradictòria, al termini de les actuacions inspectores, a l'estimació indirecta, a la retroacció d'actuacions i a l'execució de resolucions i sentències i, també, a les reclamacions econòmico administratives. Especial atenció es presta als canvis introduïts en matèria sancionadora. Per aquest motiu es dediquen diversos capítols a examinar les variacions, que són moltes, en qüestions com ara les que ténen a veure amb el procediment d'inspecció i amb el procediment de recaptació quan l'Administració tributària apreciï indicis de delicte contra la hisenda pública. Igualment es desgrana el règim de la recuperació d'ajudes d'estat que afectin l'àmbit tributari.
CAPÍTOL I
La reforma de la figura del conflicte en l'aplicació de la norma tributària escomesa per la llei 34/2015. Juan Calvo Vérgez

CAPÍTOL II
La nova configuració de la prescripció i el dret a comprovar i investigar. Carolina Blasco Prim

CAPÍTOL III
La regulació de la prescripció en la nova modificació de la Llei general tributària 58/2003. Sofia Arana Landín

CAPÍTOL IV
L'ampliació de les facultats de l'Administració tributària en relació amb les mesures cautelars: aspectes problemàtics derivats de l'última reforma normativa. Olga Carreras Manero

CAPÍTOL V
La publicació de llistes de deutors i la publicació de sentències condemnatòries per certs delictes. Maria Teresa Mata Serra

CAPÍTOL VI
La taxació pericial contradictòria. Mercenario Villalba Lava CAPÍTOL VII
Abast del procediment de comprovació limitada. Especial referència a la reforma introduïda per la Llei 34/2015, de 21 de setembre, de modificació de la LGT. Juan Calvo Vérgez

CAPÍTOL VIII
Termini de les actuacions inspectores. Carlos de Pablo Varona

CAPÍTOL IX
L'estimació indirecta en la recent reforma de la Llei general Tributària per la Llei 34/2015, de 21 de setembre. una revisió crítica. Daniel Casas Agudo

CAPÍTOL X
Infracció en supòsits de conflicte en l'aplicació de la norma tributària. Felipe Alonso Murillo

CAPÍTOL XI
La potestat sancionadora tributària. Marina Aguilar Rubio

CAPÍTOL XII
La retroacció d'actuacions i l'execució de resolucions i sentències. Daniel Ruiz Ballesteros

CAPÍTOL XIII
Competències dels òrgans econòmic administratius. Eva M. Cordero González

CAPÍTOL XIV
Resolució de les reclamacions economicoadministratives. Procediment en primera o única instància. José Luis Peña Alonso

CAPÍTOL XV
Recurs d'anul·lació i recurs contra l'execució. Maria Begoña Villaverde Gómez

CAPÍTOL XVI
Recursos d'alçada i recurs extraordinari de revisió. Isaac Merino Jara

CAPÍTOL XVII
Procediments tributaris davant el delicte contra la Hisenda Pública. Miguel Ángel Sánchez Huete

CAPÍTOL XVIII
Procediment d'inspecció quan l'administració apreciï indicis de delicte contra la Hisenda Pública. Alejandro Blázquez Lidoy

CAPÍTOL XIX
Absència d'impugnació de liquidacions dictades en cas d'existència d'indicis de delictes contra la Hisenda Pública i efectes de la resolució judicial sobre aquestes liquidacions tributàries. Antonio Vaquera García

CAPÍTOL XX
Actuacions de recaptació en cas d'indicis de delicte contra la Hisenda Pública. Susana Añibarro Pérez

CAPÍTOL XXI
Recuperació d'ajudes d'Estat que afectin l'àmbit tributari. José Miguel Martín Rodríguez

Director: ISAAC MERINO JARA
Coordinador: JUAN CALVO VÉRGEZ

MARINA AGUILAR RUBIO
FELIPE ALONSO MURILLO
SUSANA ANÍBARRO PÉREZ
SOFÍA ARANA LANDÍN
CAROLINA BLASCO DELGADO
ALEJANDRO BLÁZQUEZ LIDOY
JUAN CALVO VÉRGEZ
OLGA CARRERAS MANERO
DANIEL CASAS AGUDO
EVA MARÍA CORDERO GONZÁLEZ
CARLOS DE PABLO VARONA
JOSÉ MIGUEL MARTÍN RODRÍGUEZ
MARÍA TERESA MATA SIERRA
ISAAC MERINO JARA
JOSÉ LUIS PEÑA ALONSO
DANIEL RUIZ BALLESTEROS
MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ HUETE
ANTONIO VAQUERA GARCÍA
MERCENARIO VILLALBA LAVA
MARÍA BEGOÑA VILLAVERDE GÓMEZ
 
 
Mapa

En Huygens Editorial
C/ Pàdua, 20, bajo 1 - 08023 Barcelona