HUYGENS

Buscador
X
El teu carret

Carret buit

 

 

Las múltiples caras de la herencia

Las múltiples caras de la herencia

David Martínez Zorrilla
Manuel Vial-Dumas (Coords.)

Col·lecció:
02. Lex
Mides:
17x24
Pàginas:
234 Pàginas
Idioma:
Castellà
Enquadernació:
Rústica
ISBN:
978-84-15663-79-9
Preu (IVA inclòs):
Llibre : 25€
Una de les característiques més notables del camp del saber de les societats contemporànies, tant en els àmbits acadèmics com en els professionals, és el seu alt grau d'especialització. Els grans avenços científics i tècnics, així com els progressos en la recerca en tots els camps del coneixement, ens han forçat a "compartimentar" i a centrar-nos en un o diversos àmbits molt concrets, dins dels quals pot arribar-se a un altíssim grau de profunditat i detall. Tot i això, resulta evident el enriquidora que pot resultar l'experiència de compartir reflexions o punts de vista sobre un mateix objecte o tema d'estudi amb especialistes de disciplines diferents de la nostra, que amb diferents bagatges, perspectives i metodologies permeten ampliar els nostres respectius "angles de visió" i procurar així un enriquiment mutu dels nostres punts de vista sobre un tema determinat.

Amb aquesta finalitat en ment, els coordinadors d'aquesta obra, Manuel Vial i David Martínez, amb l'aval de la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat de Girona, van posar en marxa jornades de discussió per tractar qüestions transversals, no només a les disciplines jurídiques, sinó també a l'economia, la sociologia, l'antropologia, la ciència política, etc. La present publicació recull les reflexions més rellevants al voltant de el primer dels temes de discussió elegits, la institució de l'herència.
Prólogo

Capítulo 1. La herencia en la tradición jurídica occidental, algunos momentos estelares

Capítulo 2. La crisis del caserío vasco y del sistema de herencia indivisa

Capítulo 3. Heredamiento y herencia: desafíos y oportunidades de la transmisión del patrimonio

Capítulo 4. Aspectos del desarrollo histórico del sistema de herencia en Brasil del código civil de 1916 al de 2002

Capítulo 5. El futuro de las memorias testamentarias en EUROPA / Alejandra de Lama Aymá

Capítulo 6. Inconsistentemente legítima. Un análisis del encaje constitucional de la legítima en el ordenamiento jurídico español

Capítulo 7. El razonamiento de la libertad tertaemntaria y la porción legítima

Capítulo 8. El impuesto de su sucesiones: dos propeustas liberal igualitarias

Capítulo 9. La procedencia constitucional del impuesto sobre sucesiones y donaciones

Capítulo 10. La imposición de las herencias: problemática interna e internacional

Capítulo 11."tributación de la muerte" y la legitimidad de los negocios jurídicos por ella impulsados

Capítulo 12. La imposición de las herencias: análisis económico y de su situación actual

DAVID MARTÍNEZ ZORRILLA
Universitat Oberta de Catalunya

VIAL-DUMAS
Universitat Oberta de Catalunya

J. BOSQUES HERNÁNDEZ
Universidad Interamericana de Puerto Rico

ALBERTO CARRIO SAMPEDRO
Universitat Pompeu Fabra

JOSÉ MARÍA DURÁN CABRÉ
Institut d’Economia de Barcelona, Universitat de Barcelona

ALEJANDRA DE LAMA AYMÁ
Universitat Autònoma de Barcelona

TÜNDE MIKES
Universitat de Girona

LIDIA MONTESINOS LLINARES
Universitat Autònoma de Barcelona

RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA REIS
Universidade Federal de Goiás

AURORA RIBES RIBES
Universidad de Alicante

IRENE ROVIRA FERRER
Universitat Oberta de Catalunya

JAHEL QUERALT LANGE
Universidad de Zurich

MAURÍCIO DALRI TIMM DO VALLE
UniCuritiba

DAYANA UHDRE
Universidade Federal do Paraná

 
 
Mapa

En Huygens Editorial
C/ Pàdua, 20, bajo 1 - 08023 Barcelona