HUYGENS

Buscador
X
El teu carret

Carret buit

 

 

Las TIC y las buenas prácticas en la docencia del Derecho

Las TIC y las buenas prácticas en la docencia del Derecho

Ana María Delgado García
Ignasi Beltran de Heredia Ruiz (coords.)

Col·lecció:
02. Lex
Mides:
17x24
Pàginas:
326 Pàginas
Idioma:
Castellà
Enquadernació:
Rústica
ISBN:
978-84-15663-80-5
Preu (IVA inclòs):
Llibre : 32€
La docència a través de les TIC en els seus estadis originals va tendir a planificar-se prenent com a principal referència els espais docents presencials. L'accelerat procés tecnològic que estem experimentant ha evidenciat dues realitats: en primer lloc, que aquest nou model pedagògic encara es troba en construcció i, en segon lloc, que, probablement, el procés d'aprenentatge ha desbordat les fronteres del "campus virtual", ja que, l ' "acció docent" pot desenvolupar-se de forma simultània i no excloent en múltiples "espais" en línia.

Probablement, el més gran desafiament a què s'ha d'enfrontar la comunitat docent consisteix a superar les "fronteres" del "aula docent" i assumir que la formació ha de desenvolupar-se en entorns "líquids" i canviants.

El context descrit, dóna raó de ser a les Jornades de Docència del Dret i TIC organitzades pels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. En la seva vuitena edició, s'han convertit en un entorn destacat per abordar aquestes qüestions i contribuir al debat de delimitar les línies mestres del que probablement serà el nou paradigma de l'aprenentatge en línia. I el nombre de comunicacions presentades que formen part de la present obra és particularment il·lustratiu d'això. La Jornada, desenvolupada a Barcelona el 7 de juliol de 2017, va comptar amb la participació de membres de la comunitat universitària i es va articular a partir dels següents eixos temàtics: Planificació de la docència a través de les TIC; Plataformes virtuals i avaluació dels aprenentatges; Analítiques d'aprenentatge; i Formació pràctica del dret i TIC i Eines de treball col·laboratiu.
Planificación de la docencia a través de las TIC

La docencia en máster a través de plataformas virtuales

"Aula Moodle de soporte al TFG" en los grados de la facultad de derecho de la UAB

La utilización de técnicas de estudio a través de las TIC en el aprendizaje del derecho financiero y tributario

Dirección de TFG y TFM a través de las TIC: la planificación del análisis reflexivo y crítico

Introducción de la gamificación en la docencia. Cuestionarios interactivos con Kahoot

El uso de la plataforma virtual en la evaluación de la capacidad de relación de conceptos jurídicos con la realidad

Valoración de los resultados de propuestas de innovación docente de una profesora novel en la asignatura de derecho mercantil I

Planificación y desarrollo de una asignatura online para mejorar el rendimiento en materias jurídico empresariales

Plataformas virtuales y evaluación de los aprendizajes

Evaluación de competencias transversales mediante el uso del vídeo

La evaluación a través del TIC como forma de eliminar los sesgos del evaluador

Sobre una estrategia docente en derecho mediante el uso de podcast

Herramientas TIC y evaluación del aprendizaje de los alumnos universitarios: especial mención a la docencia del derecho

Las pruebas electrónicas de opción múltiple como herramienta para el desarrollo del pensamiento jurídico

La adquisición y evaluación de competencias transversales en asignaturas Histórico-Jurídicas

"Socrative" como forma de incorporar el uso del móvil a las tareas de aprendizaje

La evaluación en el ámbito jurídico de la competencia transversal pensamiento

crítico mediante la utilización de series de ficción

No nos dejes. Estrategias de evaluación para evitar el abandono innecesario

La gestión y evaluación del trabajo de fin de grado a través de MOODLE 3.0: Una experiencia en la facultad de ciencias jurídicas URV

Learning analytics aplicado a la docencia del derecho

Las analíticas de aprendizaje como instrumentos de mejora en la docencia virtual de ciencias jurídicas

Formación práctica del derecho y TIC

Co-Teaching y Co-Working: una nueva estrategia en la enseñanza del trabajo

Plans d'acció contra l'abandonament estudis de dret i ciència política de la UOC

El prácticum virtual del máster universitario de fiscalidad de la UOC

Herramientas de trabajo colaborativo

Los mapas conceptuales como método de enseñanza en derecho internacional privado

Marc Salat Paisal Investigador Postdoctoral de Derecho Penal Universitat de Lleida

Carolina Villacampa Estiarte Profesora Titular (acred. Catedrática) de Derecho Penal Universitat de Lleida

Alejandra Pujols Pérez Investigadora Predoctoral de Derecho Penal Universitat de Lleida

José Antonio Fernández Profesor Titular Derecho Financiero y Tributario Departamento de Derecho Público y Ciencias Histórico-jurídicas

Olga Paz Torre Profesora Agregada Historia del Derecho y de las Instituciones Departamento de Derecho Público y Ciencias Histórico-jurídicas Facultad de Derecho UAB

María José Rodríguez Puerta Profesora Titular Derecho Penal Departamento de Ciencia Política y Derecho Público Facultad de Derecho UAB

Ana Lópaz Pérez Profesora ayudante doctor acreditada Florida Universitaria (Adscrita Universidad Valencia)

José Antonio Chamorro y Zarza Profesor Contratado Doctor de Derecho Financiero y Tributario Universidad de Salamanca

Alberto Manuel Santos Martínez Profesor lector de la Universitat de Barcelona

Esther Carrizosa Prieto Profesora Contratada Doctora Universidad Pablo de Olavide

Teresa Rodríguez Cachón Profesora ayudante de Derecho Civil - Departamento de Derecho Privado Universidad de Burgos

Elisabet González Pons Investigadora en Formación. Departamento de Derecho Mercantil “Manuel Broseta Pont”Universitat de València

María Yolanda Martínez Abejón Profesora asociada de Derecho Mercantil en la Facultad Ciencias Económicas y Empresariales Profesora de Informática Jurídica en la Facultad de Derecho Universidad de Burgos

Marc Vilalta Reixach Profesor lector de Derecho Administrativo Universidad de Barcelona

Adrián Todolí Signes Profesor ayudante doctor Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Facultad de Derecho Universidad de las Islas Baleares

Daniel Vallès Muñío Profesor Asociado Historia del Derecho y de las Instituciones Universitat Autònoma de Barcelona

Maria Jesús Espuny Tomàs Profesora Titular Historia del Derecho y de las Instituciones Universitat Autònoma de Barcelona

Josep Cañabate Pérez Profesor Asociado Historia del Derecho y de las Instituciones Universitat Autònoma de Barcelona

Daniel Casas Agudo Profesor Titular de Universidad Departamento de Derecho Financiero y Tributario Universidad de Granada

Juan J. Guardia Hernández Profesor Adjunto. Universitat Abat Oliba

Mª Jesús Pesqueira Zamora Profesora Adjunta. Universitat Abat Oliba

Regina Polo Martín Profesora Titular de Historia del Derecho y de las Instituciones Universidad de Salamanca

Ana Zaera García Profesora Contratada Doctora de Derecho Romano Universidad de Salamanca

José Luis Rey Pérez Profesor Propio Agregado de Filosofía del Derecho Universidad Pontificia Comillas

Francisca Ramón Fernández Profesora titular de Universidad

Cristina Lull Noguera Profesora contratada doctora

Vicente Cabedo Mallol Profesor contratado doctor, acreditado a titular

María Emilia Casar Furió Profesora contratada doctora, acreditada a titular Vicent Giménez Chornet

Juan Vicente Oltra Gutiérrez Profesor titular de Universidad; Profesor titular de Escuela Universitaria Universitat Politècnica de València

Manuel Vial-Dumas Profesor Universitat Oberta de Catalunya

Oriol Oleart-Piquet Profesor titular Universitat de Barcelona Consultor Universitat Oberta de Catalunya

Àngels Galiana Saura Equipo decanal Facultad de Ciencias Jurídicas Universitat Rovira i Virgili

Núria Torres Rosell Equipo decanal Facultad de Ciencias Jurídicas Universitat Rovira i Virgili

Catalina Jordi Amorós Equipo decanal Facultad de Ciencias Jurídicas Universitat Rovira i Virgili

M. Teresa Franquet Sugrañes Equipo decanal Facultad de Ciencias Jurídicas Universitat Rovira i Virgili

Ramona Torrens Bonet Equipo decanal Facultad de Ciencias Jurídicas Universitat Rovira i Virgili

Antoni Pigrau Solé Equipo decanal Facultad de Ciencias Jurídicas Universitat Rovira i Virgili

Guillermo García González Profesor Agregado de Derecho del Trabajo y Seguridad Social Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Antonia Paniza Fullana Profesora Titular de Universidad de Derecho Civil Universitat de les Illes Balears

María Belén Ferrer Tapia Profesora Contratada Doctora de Derecho Civil Universitat de les Illes Balears

Francisco Antonio Vaquer Ferrer Profesor Ayudante Doctor de Derecho Financiero y Tributario Universitat de les Illes Balears

María Isabel Montserrat Sánchez-Escribano Profesora Ayudante de Derecho Penal Universitat de les Illes Balears

Inés Ana Mas Vadell Alumna del Doctorado en Derecho Universitat de les Illes Balears

Ignasi Beltran de Heredia Ruiz Profesor Agregado y TU acreditado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Ana María Delgado García Catedrática de Derecho Financiero y Tributario Universitat Oberta de Catalunya

Mikel Barreda Díez Profesor agregado de Ciencia Política de la UOC

David Martínez Zorrilla Profesor de Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC

Manuel José Vial Dumas Profesor de Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC

Aura Esther Vilalta Nicuesa Profesora Agregada de Derecho Civil de la Universitat Oberta de Catalunya

Benjamí Anglès Juanpere Profesor de Derecho Financiero y Tributario Universitat Oberta de Catalunya

Rafael Oliver Cuello Catedrático de Derecho ESERP Business School

Irene Rovira Ferrer Profesora de Derecho Financiero y Tributario Universitat Oberta de Catalunya

Alfonso Ortega Giménez Profesor de Derecho internacional privado de la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante)-España

 
 
Mapa

En Huygens Editorial
C/ Pàdua, 20, bajo 1 - 08023 Barcelona