HUYGENS

Buscador
X
El teu carret

Carret buit

 

 

Los nuevos retos del Derecho del Trabajo:

Los nuevos retos del Derecho del Trabajo:"cambios en la organización productiva y nuevos criterios jurisprucenciales"

Abilio Calvo Calmache

Coordinador

Col·lecció:
02. Lex
Mides:
17x24
Pàginas:
432 Pàginas
Idioma:
Castella
Enquadernació:
rústica
ISBN:
978-84-15663-93-5
Preu (IVA inclòs):
Llibre : 32€
El Dret, en general, s'enfronta a una societat en permanent evolució, a la qual intenta adaptar-se sense massa retards. Això és particularment cert en l'àmbit del Dret del Treball, on es produeixen profundes transformacions i, per això, hi ha una abundant legislació sobre la matèria sotmesa a constants modificacions, tractant de regular jurídicament els nous escenaris que se li presenten.

Un dels terrenys en què s'han produït canvis més profunds ha estat en el de l'organització productiva de les empreses, que han passat de tenir una organització omnicomprensiva de tot el procés productiu a ser empreses més petites amb estructures més flexibles i que acudeixen a l’externalització i la subcontractació de forma sistemàtica o amb molta freqüència.

Crida poderosament l'atenció que davant alteracions estructurals de tanta profunditat, el legislador amb prou feines hagi dictat normes tractant de canalitzar la nova situació per camins més transitables per al col·lectiu dels treballadors que és el que ha resultat més perjudicat.

Davant tal situació, el paper de la jurisprudència esdevé essencial, doncs tracta de pal·liar, amb els molt limitats recursos que li facilita el sistema, les situacions de precarietat extrema que pateixen els assalariats a l'actual mercat de treball.
La ley concursal y los despidos colectivos. La integración en el concurso de un empresario complejo.

Cambios en la organizació productiva, externalización y empresas multiservicios.

La impugnación del despido colectivo por parte del trabajador/a afectado/a: puntos críticos.

Análisis de las reformas procesales introducidas por la ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

La contratación temporal tras las STJUE de 14 de septiembre de 2016. Los casos de Diego Porras, Pérez López y Martínez Andrés.

La extinción del contrato de trabajo en la jurisprudencia del tribunal de justicia de la Unión Europea.

MESA REDONDA: Impacto de las sentencias del tribunal de justiica de la Unión Europea sobre las relaciones laborales.

CONFERENCIA DE CLAUSURA.

COMUNICACIONES.

Negociación colectiva y empresas multiservicios: un binomio no resuelto.

La caracterización europea de la obligación de realizar ajustes razonables en el puesto de trabajo de personas con discapacidad. Reflexiones a propósito de su papel en la extinción del contrato de trabajo.

Abilio Calvo Calmache

Coordinador

Jordi Agustí i Julià
Joan Agustí Maragall
Mª Lourdes Arastey Sahún
Luis Ezquera Escudero
María Fernanda Fernández López
Ignacio García-Perrote
Sixte Garganté Petit
David Gutiérrez Colominas
Mª Macarrena Martínez Miranda
Patricia Nieto Rojas
Carlos Hugo Preciado Domènech
Eduardo Rojo Torrecilla
Aranzazu Vicente Palacio
 
 
Mapa

En Huygens Editorial
C/ Pàdua, 20, bajo 1 - 08023 Barcelona