HUYGENS

Buscador
X
El teu carret

Carret buit

 

 

Normas de gestión de las licencias urbanísticas de actividades. Ayuntamiento de Madrid. Edición 2010

Normas de gestión de las licencias urbanísticas de actividades. Ayuntamiento de Madrid. Edición 2010

Alfredo Galán Galán (Ed.)
Cayetano Prieto Romero (Ed.)

Col·lecció:
02. Lex
Mides:
17x24
Pàginas:
846 Pàginas
Idioma:
Castellà
Enquadernació:
Cartoné
ISBN:
978-84-937606-4-9
Preu (IVA inclòs):
Llibre : 92€

El juny de 2009, el Ple de l'Ajuntament de Madrid va aprovar l'Ordenança per la qual s'estableix el règim de Gestió i Control de les llicències urbanístiques d'Activitats. Aquesta norma incorpora, com a novetat jurídica més destacable, un sistema de col·laboració público-privada al procediment de gestió i execució de llicències urbanístiques d'activitat.

En síntesi, l'aspecte més destacable el constitueix el fet de conferir a operadors privats acreditats la facultat per emetre un informe tècnic que serveix de base a l'Ajuntament de Madrid per expedir la llicència definitiva (...)

Aquesta obra constitueix una compilació sistemàtica i ordenada de les normes i disposicions administratives aprovades per l'Ajuntament de Madrid en aquest àmbit de l'activitat pública local. Amb això, el Govern de la ciutat de Madrid pretén facilitar el coneixement i comprensió del règim jurídic aplicable al procediment, la seva divulgació i, de forma addicional, aconseguir una aplicació més eficaç del sistema dissenyat per l'Ordenança de 2009.

La pròpia estructura de la publicació respon al sistema seguit per a l'elaboració i aplicació de l'Ordenança. Així, la primera part de l'obra conté les normes bàsiques que regulen el procediment, incloent una relació de les disposicions essencials que el delimiten jurídicament (...). La segona part recull el conjunt d'instruments jurídics dels quals s'ha servit l'Ajuntament de Madrid per regular l'acreditació i autorització de les entitats que participen tècnicament en el procediment. Els aspectes de contingut tècnic i financer, així com la regulació del règim de responsabilitat civil de les entitats, formen part de la tercera part de l'obra (...) La quarta part de l'obra inclou els denominats "protocols d'actuació", instruments tècnics que vénen a complir una funció de guia metodològica per a la realització de les activitats de control en cadascun dels sectors o àmbits inclosos en el procediment d'expedició de les llicències d'activitat (...) La cinquena part de l'obra està integrada per les normes organitzatives que ha aprovat l'Ajuntament de Madrid per adaptar la seva estructura als canvis generats per l'Ordenança de 2009 (...) Finalment, el llibre incorpora un annex de normes que, per la seva especial relació amb l'Ordenança de 2009, permet realitzar un acostament general al conjunt de disposicions sectorials que incideixen sobre l'àmbit d'activitat regulat per l'Ordenança de 2009 ".

Extracte del Pròleg
Alberto Ruiz-Gallardón
Alcalde de Madrid

Alfredo Galán Galán (Ed.)
Professor Titular de Dret Administratiu
Universitat de Barcelona

Cayetano Prieto Romero (Ed.)
Director General de Organización y Régimen Jurídico
Ajuntament de Madrid

 
 
Mapa

En Huygens Editorial
C/ Pàdua, 20, bajo 1 - 08023 Barcelona