13/06/2014

V Jornada sobre Docència del Dret i Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació estan cada cop més integrades en la docència del Dret i són cada dia més els docents que les utilitzen tant com a eina per comunicar-se i interaccionar amb els estudiants com simplement per gestionar la seva acció docent.

Més informació: www.uoc.edu/portal/ca/symposia/dret_tic2014/index.html